Ποιο πτυχίο να δώσω

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ποιό πτυχίο να δώσω;
Όλα τα πτυχία που παρέχονται μέσω εξετάσεων από τα Cambridge, Michigan, Michigan State University, Pearson Test of English, ΚΠγ, Hellenic American Union, City & Guilds, Goethe, Cervantes Institute είναι οι πιο έγκυρες πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε φορέα από τους παραπάνω και να επιλέξετε θα αποκτήσετε μια πιστοποίηση απολύτως αναγνωρισμένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας δεν έχει ημερομηνία λήξης ούτε απαιτείται ανανέωση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.


Ποιό lower να δώσω σαν δεύτερη επιλογή;
ΔΕΝ υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να συμμετέχετε σε 2 διαφορετικές εξετάσεις για μια πιστοποίηση επιπέδου Β2! Για όλους τους υποψηφίους υπάρχουν πολλές επιλογές ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός και το χρόνο που πρόκειται να διαθέσει. Οι 2 εξετάσεις είναι μια ψυχοφθόρα και δαπανηρή διαδικασία χωρίς αντίκρισμα. Θα απαντούσε ίσως κανείς πως αν τύχει και αποτύχει ο υποψήφιος θα έχανε ουσιαστικά μια χρονιά κόπου και εξόδων. Μια άποψη που ωστόσο είναι κατάλοιπο μιας άλλης εποχής. Με την επιλογή της πιο κατάλληλης για τον υποψήφιο εξέτασης δεν υπάρχει τέτοιος φόβος καθώς η τυπολογία των εξετάσεων ποικίλλει και καλύπτει όλο το φάσμα των σπουδαστών. Συμφέρει λοιπόν περισσότερο να συνεχίσει ο μαθητής στο επόμενο επίπεδο αντί να πληρώσει διπλά εξέταστρα ενώ με το ποσό που θα έδινε για τη δεύτερη εξέταση μπορεί να καλύψει τους πρώτους μήνες μαθημάτων στο επόμενο επίπεδο. Το ένα πτυχίο lower είναι υπεραρκετό!
ADVANCED - PROFICIENCY
Πόσο χρόνο χρειάζεται για τα 2 αυτά πτυχία; Ποιό proficiency να δώσω;
Αρχικά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός πως πρέπει πρώτα ν' αποκτήσει ο μαθητής πτυχίο επιπέδου advanced, ωστόσο συνίσταται σε κάποιες περιπτώσεις όπως λόγω ηλικίας π.χ. λόγω αυξημένων υποχρεώσεων στο σχολείο που δεν υπάρχει ο χρόνος για το επόμενο επίπεδο οπότε σταματούν οι σπουδές στο επίπεδο advanced.
Ως προς το proficiency η διάρκεια σπουδών ποικίλλει από 8 μέχρι 15 μήνες. Η διάρκεια ισχύος του πτυχίου δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ορισμένα πανεπιστήμια στο εξωτερικό ωστόσο θέτουν κάποιους όρους ως προς το ποιo πιστοποιητικό κατέχει ο υποψήφιος. Όλα τα πτυχία που δίνονται στην Ελλάδα αναγνωρίζονται και από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού και συνιστάται από τους υποψηφίους να ελέγχουν τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε τμήμα ανάλογα με την επιλογή τους.
Συνιστούμε , λοιπόν, την εκτενέστερη συζήτηση με τους έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μας που είναι στη διάθεση σας για να απαντήσουν σε περαιτέρω ερωτήσεις είτε αυτές αφορούν τις εξετάσεις είτε οτιδήποτε άλλο σχετικά με τις ξένες γλώσσες.
Ενημερωθείτε πριν αποφασίσετε.
Η επιλογή είναι δική σας!!