ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Οργάνωση των τάξεων μας με βάση το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Διδάσκουμε όπως μαθαίνεις εσύ!! Τεκμηριωμένα με αποδείξεις!!

learningProfile