ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ MICROSOFT OFFICE 2013

Μαθήματα προχωρημενου επιπέδου Microsoft Office 2013 των τεσσάτων ενοτήτων Word, Excel, PowerPoint, Access για κατόχυς πτυχίου βασικού επιπέδου.

advancedad web