ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LANGUAGE CERT

congratulations lang cert

Τα πλεονεκτήματα της διενέργειας των εξετάσεων στο δικό μας Εξεταστικό Κέντρο! Αποτελέσματα Language Cert μέσα σε 10 μέρες!! Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!! 
ISESOL 23/24 και IESOL 21/24 Σε όλα τα επίπεδα Β1 - Β2- Γ2 !! 
(Λόγω προστασίας δεδομένων δεν μας επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε ονόματα των παιδιών)