ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ GDPR

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό και διαχειρίζονται στοιχεία πελατών.
Η συμμόρφωση στον Κανονισμό είναι υποχρεωτική και η μη εφαρμογή του ελοχεύει μεγάλους κινδύνους.
Θα ενημερωθείτε σχετικά με τις διατάξεις που σας αφορούν και θα μπορέσετε να συμμορφωθείτε με τον Κανονισμό. 
Η εισήγηση θα γίνει από 2 πιστοποιημένους DPO δικηγόρους που θα λύσουν όλες σας τις απορίες.
Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής καθώς και σχετικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες και κράτηση θέσης.

gdpr