ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Παραλάβαμε τα πτυχία σας από τις εξετάσεις Language Cert που διενεργήθηκαν στο Κέντρο μας μόλις 4 μέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων!!!
2ο  πλεονέκτημα του Πιστοποιημένου Εξεταστικού μας Κέντρου!

Read more