ΕΚΔΡΟΜΗ 2018 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερήσια εκδρομή 2018 Θεσσαλονίκη

involveme2

Involve me & I learn σημαίνει συμμετέχω και μαθαίνω. Με αυτόν το γνώμονα οργανώνουμε το μάθημα στις τάξεις του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μας. Παράλληλα με την οργάνωση της διδακτέας ύλης στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς προγραμματίζουμε την καθιερωμένη εκπαιδευτική μας εκδρομή στοχεύοντας στο συνδυασμό της διασκέδασης με τη μάθηση. Δίνουμε έμφαση στην εξέλιξη των μαθητών μας ώστε να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ενήλικη ζωή τους.

Read more