Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ

Τώρα  στο Κέντρο Ξένων γλωσσών και Δια βίου Μάθησης μας μπορείτε να πάρετε αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ

πτυχίο ικανότητας χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε όλα τα επίπεδα.

Από το βασικό πτυχίο που καλύπτει βασικές γνώσεις και δεξιότητες  εως και

το προχωρημένο που καλύπτει μεγαλύτερο εύρος γνώσεων όσο αφορά τη χρήση υπολογιστή.

Skype project with C senior students

Ανυπομονούμε για την διαδικτυακή επικοινωνία με τους μαθητές του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Ε.TZAIKOY στη Θεσσαλονίκη. Θα παρουσιάσουμε παραμύθια και καρτούν από άλλη οπτική.. Stay tuned!!