ΕΚΔΡΟΜΗ 2016

Στις 3 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πλέον ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή μας.
Έχουμε οργανώσει μια ξεχωριστή εμπειρία για τους μαθητές μας στη Γεωργική Σχολή και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε μια προβολή στους κινηματογράφους Village Cinemas Mediterranean Cosmos. Παρακάτω σας παραθέτουμε το αναλυτικό πρόγραμμα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Δηλώσεις συμμετοχής έως και Πέμπτη 24 Μαρτίου.

Read more
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΣΕΠ: Νέο παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας 25/2/2016
Άδειες - Νομοθεσία 17/03/2016 14:22

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

Read more