ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΣΕΠ: Νέο παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας 25/2/2016
Άδειες - Νομοθεσία 17/03/2016 14:22

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

Read more
Νεο προγραμμα σπουδων-Business English

Ψάχνετε εξειδικευμένες γνώσεις στην αγγλική γλώσσα;

Με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Δια Βίου Μάθησής μας διδάσκεται ειδική ορολογία αγγλικών για πολλά επαγγέλματα όπως Λογιστική, Επιχειρησιακά Αγγλικά, Υπηρεσίες εστίασης, , Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μηχανική-Μηχανολογία, Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τουριστικά , και πολλά άλλα.

Read more