ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η διδασκαλία της ύλης κάθε επιπέδου είναι χρονικά προγραμματισμένη και εμπεδώνεται μέσα από προκαθορισμένες επαναλήψεις, διαγωνίσματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα στα τμήματα των εξετάσεων διοργανώνουμε εξετάσεις προσομοίωσης προφορικού και γραπτού λόγου σε συνεργασία με τους φορείς των εξετάσεων.   
Επιδιώκουμε επίσης τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων, αυστηρά έως 10 άτομα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία γλωσσική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.
Συνεργαζόμαστε με άριστους εκπαιδευτικούς, έμπειρους, ξεχωριστούς και πλήρως καταρτισμένους. Επιδιώκουμε να συμμετέχουμε σε επιμορφωτικά σεμινάρια και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

•    Προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες των μαθητών μας σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα κ τις διάφορες δραστηριότητές τους προσφέρουμε πολλές επιλογές τμημάτων κ εβδομαδιαίων προγραμμάτων ώστε να επιλέξουν αυτό που τους εξυπηρετεί καλύτερα.
•    Διδάσκουμε τα μαθήματα με συχνότητα 2 ημερών τη βδομάδα αυξάνοντας το χρόνο των μαθητών μέσα στην αίθουσα με ουσιαστική ενασχόληση με την ξένη γλώσσα. Ο χρόνος αυτός ωστόσο αυξάνεται σε 3 ημέρες την εβδομάδα στα τμήματα των εξετάσεων.

Είμαστε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που ψάχνετε γιατί  πάνω απ' όλα αγαπάμε αυτό που κάνουμε κ πάνω απ' όλα αγαπάμε τα παιδιά σας