Teens & exams

Ολοκλήρωση της γλώσσας μέσα από πολύωρη εβδομαδιαία διδασκαλία, προκαθορισμένη ύλη και με βασικό προσανατολισμό την προετοιμασία για συμμετοχή σε επίσημες εξετάσεις. Με τα εξειδικευμένα ΠΤΥΧΙΑΚΑ τμήματα κατοχυρώνεται η άριστη γνώση και χρήση της γλώσσας και εξασφαλίζεται η επιτυχία σε όλα τα έγκυρα και αναγνωρισμένα πτυχία. Η επιτυχία είναι εγγυημένη!

ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

B1
Mε την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος σπουδών ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε εξετάσεις γλωσσομάθειας όλων τον φορέων επιπέδου Β1.
Η διάρκεια των σπουδών σ' αυτό το τμήμα ξεκινάει το Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου. Οι ώρες διδασκαλίας είναι 3 ημέρες την εβδομάδα από 120 λεπτά μαθήματος (2 ώρες).  
Σ' αυτό το επίπεδο ο μαθητής μπορεί να κατανοεί τα κύρια σημεία του λόγου όπου χρησιμοποιείται με σαφήνεια η ξένη γλώσσα και να επικοινωνήσει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σ’ ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κατανοεί κείμενα και λεξιλόγιο σε θέματα του ενδιαφέροντος της ηλικίας τους και παράγει συγκροτημένο γραπτό λόγο για θέματα του ενδιαφέροντος του.
Οι δεξιότητες των μαθητών μας έχουν ήδη αναπτυχθεί πλήρως και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας καθώς οργανώνουμε προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού. Με αυτό τον τρόπο εκθέτουμε τους μαθητές μας στη γλώσσα και ανακαλύπτουν από μόνοι τους τη χρησιμότητά της και τα οφέλη που τους προσφέρει η γλωσσομάθεια.

B2
Η διάρκεια των σπουδών σ' αυτό το τμήμα ξεκινάει το Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου. Οι ώρες διδασκαλίας είναι 3 ημέρες την εβδομάδα από 120 λεπτά μαθήματος (2 ώρες). Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι μαθητές γράφουν εξετάσεις προσομοίωσης και εξοικειώνονται στο μέγιστο βαθμό με τη μορφή και τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της επιλογής τους. Συνιστούμε στους μαθητές μας να επιλέγουν μια εξέταση!! (βλ. άρθρα) Επίσης σ' αυτό το επίπεδο η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται σχεδόν εξ' ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή εξάσκηση για το μαθητή. Σ' αυτό το επίπεδο ο μαθητής μας μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών. Οι δεξιότητες των μαθητών μας έχουν ήδη αναπτυχθεί πλήρως και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας καθώς οργανώνουμε προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού. Με αυτό τον τρόπο εκθέτουμε τους μαθητές μας στη γλώσσα και ανακαλύπτουν από μόνοι τους τη χρησιμότητά της και τα οφέλη που τους προσφέρει η γλωσσομάθεια.
C1
Η διάρκεια των σπουδών σ' αυτό το τμήμα ξεκινάει το Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου. Οι ώρες διδασκαλίας είναι 3 ημέρες την εβδομάδα από 120 λεπτά μαθήματος (2 ώρες). Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι μαθητές γράφουν εξετάσεις προσομοίωσης και εξοικειώνονται στο μέγιστο βαθμό με τη μορφή και τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της επιλογής τους. Σ' αυτό το επίπεδο η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται εξ' ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή εξάσκηση για το μαθητή. Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής. Οι δεξιότητες των μαθητών μας έχουν ήδη αναπτυχθεί πλήρως και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας καθώς οργανώνουμε προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού. Με αυτό τον τρόπο εκθέτουμε τους μαθητές μας στη γλώσσα και ανακαλύπτουν από μόνοι τους τη χρησιμότητά της και τα οφέλη που τους προσφέρει η γλωσσομάθεια.
C2
Η διάρκεια των σπουδών σ' αυτό το τμήμα ξεκινάει το Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου. Οι ώρες διδασκαλίας είναι 3 ημέρες την εβδομάδα από 120 λεπτά μαθήματος (2 ώρες). Ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι μαθητές γράφουν εξετάσεις προσομοίωσης και εξοικειώνονται στο μέγιστο βαθμό με τη μορφή και τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της επιλογής τους. Επίσης σ' αυτό το επίπεδο η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται εξ' ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή εξάσκηση για το μαθητή. Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις. Οι δεξιότητες των μαθητών μας έχουν ήδη αναπτυχθεί πλήρως και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας καθώς οργανώνουμε προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού. Με αυτό τον τρόπο εκθέτουμε τους μαθητές μας στη γλώσσα και ανακαλύπτουν από μόνοι τους τη χρησιμότητά της και τα οφέλη που τους προσφέρει η γλωσσομάθεια.