ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ειδικά Τμήματα :


Τμήματα που καλύπτουν ειδικές ανάγκες όπως είναι  η προετοιμασία στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή φοιτητών στα Τμήματα ΑΕΙ Φιλολογίας, Μετάφρασης & Διερμηνείας, ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων κ.λ.π.
Τα μαθήματα επικεντρώνονται στις τρεις πτυχές της εξέτασης:
α) έκθεση,
β) κείμενα – λεξιλόγιο,
γ) γλωσσική επίγνωση – γραμματική.