ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ


Όσοι το επιθυμούν. Θα λειτουργήσουν τμήματα ενηλίκων, πρωινά και απογευματινά ανάλογα με τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων.


 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:


• Παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων και για τις 6 διδακτικές ενότητες με χρονική διάρκεια έως 3 μήνες, με καθηγητή (όχι τηλεκατάρτιση)
• Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ, για μεταπτυχιακά, προκηρύξεις και μετατάξεις σε Ελλάδα & εξωτερικό.
• Το πιστοποιητικό δεν χρειάζεται ανανέωση, ισχύει δια βίου.
• Οι συμμετέχοντες του προγράμματος επιλέγουν το ωράριο και τις ημέρες παρακολούθησης των μαθημάτων.
• Για τους φοιτητές δικαίωμα παγώματος του προγράμματος για την περίοδο της εξεταστικής


 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα μπορεί να διαρκέσουν, αναλόγως το επίπεδο γνώσεών, από 2 εβδομάδες έως και 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξης.


 ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα είναι 100% ΔΩΡΕΑΝ. Η μόνη επιβάρυνση που καλείται να επωμιστεί ο εξεταζόμενος είναι τα εξέταστρα για την κάθε μια από τις παρακάτω ενότητες:
• Υπηρεσίες Διαδικτύου
• Επεξεργασία Κειμένου
• Υπολογιστικά Φύλλα
• Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
• Παρουσιάσεις
• Βάσεις Δεδομένων
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος η συμμετοχή στις επίσημες εξετάσεις για τουλάχιστον τρεις ενότητες είναι υποχρεωτική.


 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού αναλαμβάνει η ACTA Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φορέας εγκεκριμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πιστοποιητικό αποδεκτό από Α.Σ.Ε.Π. και για όλες τις προκηρύξεις).


 ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο φορέας που αναλαμβάνει την εκτέλεση των μαθημάτων είναι το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αλακιόζογλου Εύη» στην Αριδαία, Αγίων Θεοδώρων 2 (τηλ. επικοινωνίας 2384023533)

ü