ΠΑΙΔΙΚΟ

Το πιστοποιητικό be ACTA ολοκληρώνει με επιτυχία μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που αφορά την εκπαίδευση των παιδιών σε βασικό, εξειδικευμένο διευρυμένο εκπαιδευτικό υλικό πληροφορικής.

Η εκπαιδευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται – learning by doing, η επιβράβευση, η συμμετοχή σε ενέργειες και διαγωνισμούς και τέλος η πιστοποίηση, αποτελούν αποδεδειγμένα τον άριστο τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών.