ΒΑΣΙΚΟ

Πιστοποιημένος ειδικός χρήστης της σουίτας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office - MOS

MOSVf

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist (MΟS) αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office 2010 & 2013.

Η πιστοποίηση MOS αποδεικνύει την υψηλή απόδοση του χρήστη στις εφαρμογές του Microsoft® Office 2010 & 2013 και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία του σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματικούς τομείς, καθώς η χρήση του υπολογιστή είναι πλέον απαραίτητη σε όλα τα επαγγέλματα.

Ο υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί στις παρακάτω ενότητες:

    Microsoft® Office Word® 2010(ΕΝ), 2013(EN) & 2013(GR).
    Microsoft® Office Excel® 2010(ΕΝ), 2013(EN) & 2013(GR).
    Microsoft® Office Outlook® 2010(ΕΝ), 2013(EN) & 2013(GR).
    Microsoft® Office PowerPoint® 2010(ΕΝ), 2013(EN).
    Microsoft® Office Access® 2010(ΕΝ), 2013(EN).

Το πιστοποιητικό, για τις ελληνικές εκδόσεις, διαθέτει αναγνωρισμένη διαδικασία επικαιροποίησης για το Ελληνικό Δημόσιο και είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ και τους υπόλοιπους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

ccu

Certified Computer User - CCU
Πιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από ΕΟΠΠΕΠ για τους διαγωνισμούς του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ και για την αγορά εργασίας, το CCU αποτελεί το απαραίτητο προσόν τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

To πιστοποιητικό CCU πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και τις εφαρμογές Microsoft® Office 2002, 2003, 2007 ή 2010.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πιστοποιητικό CCU είναι:

    Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
    Υπολογιστικά Φύλλα
    Υπηρεσίες Διαδικτύου
    Επεξεργασία Κειμένου
    Βάσεις Δεδομένων
    Παρουσιάσεις
    Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Για να αποκτήσετε το ολοκληρωμένο πιστοποιητικό CCU θα πρέπει να εξεταστείτε με επιτυχία στις 6 ή στις 7 θεματικές ενότητες.
Μπορείτε να επιλέξετε χωριστά όσες θεματικές ενότητες θέλετε και να πιστοποιηθείτε συγκεκριμένα για αυτές που επιλέξατε.

Το σχήμαΛογότυπο ΕΣΥΔ πιστοποίησης CCU είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

INFOTEST Basic user

Infotest Certified Basic User - ICBU


INFOTEST-Basic-userΠιστοποιημένος χρήστης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

H πιστοποίηση Infotest Certified Basic User απευθύνεται σε όλους εκείνους τους υποψήφιους, που επιθυμούν σε σύντομο χρόνο την απόκτηση πιστοποίησης πληροφορικής αναγνωρισμένης από το Ελληνικό Δημόσιο. Η εξεταστέα ύλη της πιστοποίησης είναι πλήρως εναρμονισμένη με την εξεταστέα ύλη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης Infotest Certified Basic User ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει επιτυχώς στις παρακάτω εξετάσεις εφαρμογών του Microsoft® Office 2007:

    Επεξεργασία Κειμένου
    Υπολογιστικά Φύλλα
    Υπηρεσίες Διαδικτύου
    Παρουσιάσεις
    Βάσεις Δεδομένων

Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ και τους διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.