ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Πιστοποιημένος χρήστης στις Βασικές λειτουργίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Η πιστοποίηση ARSIS απευθύνεται σε υποψηφίους, που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και θέλουν να αποκτήσουν εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες και χρήσεις τους.

Οι κάτοχοι της πιστοποίησης ARSIS θα είναι σε θέση να διαχειριστούν απλές λειτουργίες των windows, word, internet, outlook, έτσι ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν βασικές εργασίες που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 20 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.