ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Certified Computer Expert - CCE
Πιστοποιημένος χρήστης Προχωρημένων Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

To Certified Computer Expert (CCE) αποτελεί την αξιόπιστη απόδειξη για την επαγγελματικού επιπέδου γνώση χρήσης Η/Υ. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να πιστοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενότητες ή συνδυασμό αυτών:

   Α) Επεξεργασία Κειμένου
   Β) Υπολογιστικά Φύλλα
   Γ) Βάσεις Δεδομένων
   Δ) Παρουσιάσεις

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε ένα σενάριο 20 βημάτων ανά ενότητα. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά ανά ενότητα. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Microsoft® Office Expert
Πιστοποιημένος χρήστης Προχωρημένων Δεξιοτήτων της σουίτας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office

Η πιστοποίηση Microsoft Office Expert αποδεικνύει την άριστη απόδοση του χρήστη στις εφαρμογές του Microsoft® Office Word® 2010 & 2013 και Microsoft® Office Excel® 2010 & 2013. Αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη ότι ο κάτοχος της συγκεκριμένης πιστοποίησης είναι απόλυτα κυρίαρχος των εκάστοτε εφαρμογών του Microsoft® Office και μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες της πιο διαδεδομένης σουίτας εφαρμογών γραφείου στον κόσμο.

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Expert μπορεί να αποκτηθεί μετά από επιτυχημένη συμμετοχή του εξεταζόμενου σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εφαρμογές:

    Microsoft® Word Expert 2010(EN) & 2013(EN)
    Microsoft® Excel Expert 2010(EN) & 2013(EN)

Το πιστοποιητικό, για τις ελληνικές εκδόσεις, διαθέτει αναγνωρισμένη διαδικασία επικαιροποίησης για το Ελληνικό Δημόσιο και είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ και τους υπόλοιπους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Microsoft® Office Master
Πιστοποιημένος χρήστης Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων της σουίτας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Master μπορεί να αποκτηθεί μετά από την επιτυχημένη συμμετοχή του εξεταζόμενου σε 4 από τις παρακάτω εξετάσεις του Microsoft® Office 2010 & 2013. Η πιστοποίηση αποδεικνύει την απόλυτη γνώση του συνόλου των εφαρμογών της σουίτας του Microsoft Office και προσφέρει στον κάτοχό της τη δυνατότητα, μετά από σχετική παιδαγωγική κατάρτιση, απόκτησης της πιστοποίησης Microsoft Certified Trainer, από την ίδια την Microsoft.

Microsoft® Office 2010 Master Microsoft® Office 2013 Master
Υποχρεωτικά: Master Track 1
Microsoft® Office Word® Expert 2010 Υποχρεωτικά:
Microsoft® Office Excel® Expert 2010 Microsoft® Office Word® Expert 2013 - Part 1
Microsoft® Office PowerPoint® 2010 Microsoft® Office Word® Expert 2013 - Part 2
Επιλογή: Microsoft® Office Excel® 2013
Microsoft® Office Access® 2010 Επιλογή:
 Microsoft® Office OneNote® 2010 Microsoft® Office Access® 2013
 Microsoft® Office SharePoint® Expert 2010 Microsoft® Office OneNote® 2013
 Microsoft® Office OneNote® 2010 Microsoft® Office SharePoint® Expert 2013
Microsoft® Office OneNote® 2013
Master Track 2
Υποχρεωτικά:
Microsoft® Office Excel® Expert 2013 - Part 1
Microsoft® Office Excel® Expert 2013 - Part 2
Microsoft® Office Word® 2013
Επιλογή:
Microsoft® Office Access® 2013
Microsoft® Office OneNote® 2013
Microsoft® Office SharePoint® Expert 2013
Microsoft® Office OneNote® 2013
Master Track 3
Υποχρεωτικά:
Microsoft® Office Word® Expert 2013 - Part 1
Microsoft® Office Word® Expert 2013 - Part 2
Microsoft® Office Excel® Expert 2013 - Part 1
Microsoft® Office Excel® Expert 2013 - Part 2
Επιλογή:
Δεν απαιτείται κανένα επιλογής.